CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU 

SÁNG TẠO – UY TÍN – SIÊU TỐC – 10 NĂM ĐỒNG HÀNH NÂNG  TẦM   DOANH NGHIỆP  VIỆT

BRAND IDENTITY 

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 ABOUT US

VỀ CHÚNG TÔI

CAPACITY PROFILE DESIGN

THIẾT KẾ PROFILE

COMMUNICATION PUBLICATIONS

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

MEDIA – ADVERTISING

MEDIA – QUẢNG CÁO

   

          THIẾT KẾ

           BAO BÌ

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

 QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CRM

Sử dụng công nghệ quản lý doanh nghiệp

 QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

Sử dụng công nghệ quản lý doanh nghiệp

 NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU 

Quy trình định vị và phát triển hệ thống 

 DỊCH VỤ THIẾT KẾ

 Cung cấp ý tưởng và thiết kế – In ấn – ấn phẩm 

ĐĂNG KÝ BẢO BỘ THƯƠNG HIỆU

Cung cấp ý tưởng và thiết kế – In ấn – ấn phẩm

 TỰ ĐỘNG HOÁ DOANH NGHIỆP

Giải pháp ” Business automation 4.0 “

 Bảo hộ – Luật bản quyền

 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

– Tư vấn đăng ký thủ tục A – Z

DOANH NGHIỆP:

Thành lập doanh nghiệp

SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

Bảo hộ thương hiệu

Marketing – Quảng cáo

Kế hoạch truyền thông

TOP Brand

Design & Marketing

about Us

* Hotline: 0902.900.489

* Zalo: 0902.900.489

* Email: Topbrandhcm@gmail.com

* Tập Đoàn – Kimhoanggia.com

DESIGN

Thiết kế LOGO

Thiết kế hồ sơ năng lực

Thiết kế Website

Thiết kế Brochure – Catalogue

INFO:

Đào tạo đồ họa

Đào tạo doanh nghiệp 

Hợp tác 

Tuyển dụng