Bảo hộ thương hiệu

1.  Miễn phí tư vấn cho khách hàng về  các vấn đề liên quan đến việc hoạt động đăng ký Logo thương hiệu

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký logo thương hiệu;
 • Tư vấn thiết kế cho khách hàng;
 • Tư vấn về các tra cứu Logo thương hiệu cho khách hàng:
 • Tư vấn khả năng bị trùng và  có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của thương hiệu;
  2.  Đánh giá, Kiểm tra tính pháp lý và các giấy tờ của khách hàng.
 • Với Các tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư công ty Nam phát sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tư vấn, hoặc  gặp mặt trực tiếp để  trao đổi trong việc Đăng ký logo thương hiệu, chúng tôi sẽ sắp xếp mọi quy trình thực hiện
 • đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu Của khách hàng;
  3. Nam Phát sẽ Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký logo thương hiệu cho khách hàng, cụ thể:
 • Khi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với công ty nam phát, NAM PHÁT sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký logo thương hiệu cho khách hàng;
 • Đại diện hồ sơ Đăng ký logo thương hiệu cho khách hàng tại cục sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký logo thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
 • Đại diện Theo dõi sự  xâm phạm thương hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
 • Đại diện công ty  Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp thương hiệu với các chủ đơn khác
 • Để được tư vấn đăng ký logo thương hiệu xin vui lòng liên hệ

Bài viết thương hiệu

Xu hướng và tương lai bao bì trong tương lai Trong ngành hàng thực phẩm và nước giải khát rất

Continue reading

Scroll Up