Thành lập công ty♟

Thành lập doanh nghiệp TOP-Fadi

Top Brand ký kết hợp tác cùng công ty luật Fadi  với sứ mệnh phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp VN trong mọi thời đại.

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Gói A

Tư vấn đặt tên công ty

Soạn hồ sơ mở công ty

Tra cứu mã nghành chuẩn

Hướng dẫn nhận giấy đăng ký doanh nghiệp

Khắc dấu tròn công ty

Khắc dấu chức danh

Thông báo mẫu dấu

GÓI B

Tư vấn đặt tên công ty

Soạn hồ sơ mở công ty

Tra cứu mã nghành chuẩn

Hướng dẫn nhận giấy đăng ký doanh nghiệp

Khắc dấu tròn công ty

Khắc dấu chức danh

Thông báo mẫu dấu

Nộp khai thuế môn bài

Làm hồ sơ mở tài khoản công ty

Tích hợp nộp thuế điện tử

Đăng ký chữ kí số (3 năm)

GÓI C

Tư vấn đặt tên công ty

Soạn hồ sơ mở công ty

Tra cứu mã nghành chuẩn

Hướng dẫn nhận giấy đăng ký doanh nghiệp

Khắc dấu tròn công ty

Khắc dấu chức danh

Thông báo mẫu dấu

Nộp khai thuế môn bài

Làm hồ sơ mở tài khoản công ty

Tích hợp nộp thuế điện tử

Đăng ký chữ kí số (3 năm)

Hóa đơn điên tử (300 số)

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Hỗ trợ xuất hóa đơn mẫu

Bài viết thương hiệu

Xu hướng và tương lai bao bì trong tương lai Trong ngành hàng thực phẩm và nước giải khát rất

Continue reading

Scroll Up