Thiết kế Catalogue

Catalogue hay chính là cuốn tài liệu, ấn phẩm quảng cáo, tập hợp các danh mục chứa hình ảnh và mô tả của các mặt hàng, cũng như giá cả và thông tin đặt hàng. Catalogue được phát hành và phân phối qua các hệ thống cửa hàng, hoặc qua email của công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết thương hiệu

Xu hướng và tương lai bao bì trong tương lai Trong ngành hàng thực phẩm và nước giải khát rất

Continue reading

Scroll Up